top of page

לימודים

Scrabble Letters
תוכנית הדגל שלנו

לימודי אנגלית

20230404_121952.jpg

תוכניות העשרה

רוסית

Helvetica Light is an easy-to-read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.

המטרה העיקרית של שיעורי רוסית היא לספק ידע וכישורים שפתיים בשפה הרוסית ולעודד את התלמידים להשתמש בשפה בצורה פעילה ושימושית. בנוסף, החוג מתמקד גם בחיזוק הקשרים לתרבות הרוסית ובהבנה עמוקה יותר של המסורת של רוסיה.

שיעורי מתמטיקה מספקים שיטות וכלים שונים ללמידה, תרגול והבנה של תהליכי החשבון. הם מעוצבים כך שיעניקו לתלמידים בטחון וידע כדי להתמודד ביכולת עצמאית עם בעיות מתמטיות ולפתח את יכולתם להתמודד עם שאלות מורכבות יותר.

שיעורי מתמטיקה מספקים שיטות וכלים שונים ללמידה, תרגול והבנה של תהליכי החשבון. הם מעוצבים כך שיעניקו לתלמידים בטחון וידע כדי להתמודד ביכולת עצמאית עם בעיות מתמטיות ולפתח את יכולתם להתמודד עם שאלות מורכבות יותר.

רוסית

עברית

Helvetica Light is an easy-to-read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.

שיעורי עברית מספקים תכנים ופעילויות שונות שמשפרות את השפה העברית ואת המיומנויות השפתיות של המשתתפים. במהלך השיעורים התלמידים לומדים את האלפבית העברי, מילים וביטויים בסיסיים, כתיבה, קריאה, דקדוק, תרבות והיסטוריה של העם היהודי.

שיעורי מתמטיקה מספקים שיטות וכלים שונים ללמידה, תרגול והבנה של תהליכי החשבון. הם מעוצבים כך שיעניקו לתלמידים בטחון וידע כדי להתמודד ביכולת עצמאית עם בעיות מתמטיות ולפתח את יכולתם להתמודד עם שאלות מורכבות יותר.

שיעורי מתמטיקה מספקים שיטות וכלים שונים ללמידה, תרגול והבנה של תהליכי החשבון. הם מעוצבים כך שיעניקו לתלמידים בטחון וידע כדי להתמודד ביכולת עצמאית עם בעיות מתמטיות ולפתח את יכולתם להתמודד עם שאלות מורכבות יותר.

עברית

מתמטיקה

Helvetica Light is an easy-to-read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.

שיעורי מתמטיקה מספקים שיטות וכלים שונים ללמידה, תרגול והבנה של תהליכי החשבון. הם מעוצבים כך שיעניקו לתלמידים בטחון וידע כדי להתמודד ביכולת עצמאית עם בעיות מתמטיות ולפתח את יכולתם להתמודד עם שאלות מורכבות יותר.

שיעורי מתמטיקה מספקים שיטות וכלים שונים ללמידה, תרגול והבנה של תהליכי החשבון. הם מעוצבים כך שיעניקו לתלמידים בטחון וידע כדי להתמודד ביכולת עצמאית עם בעיות מתמטיות ולפתח את יכולתם להתמודד עם שאלות מורכבות יותר.

שיעורי מתמטיקה מספקים שיטות וכלים שונים ללמידה, תרגול והבנה של תהליכי החשבון. הם מעוצבים כך שיעניקו לתלמידים בטחון וידע כדי להתמודד ביכולת עצמאית עם בעיות מתמטיות ולפתח את יכולתם להתמודד עם שאלות מורכבות יותר.

מתמטיקה

ספורט

20230104_184449_edited_edited.jpg

הרשמה לשיעור נסיון

המיוחדים שלנו

bottom of page